• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Rasti i projektit

Rasti i projektit

Prodhim i shkëlqyeshëm - teknologjia thelbësore për sistemin

Teknologjia e Modulit (60 qeliza për shembull)

Polikristaline MBB

fuqia e modulit 270 ~ 280W

MBB PERC monokristaline

fuqia e modulit 275 ~ 300W

MBB monokristaline

fuqia e modulit 275 ~ 290W

Monokristaline e tipit MBB N

fuqia e modulit 280 ~ 360W

MBB monokristaline me dy xham

fuqia e modulit 270 ~ 290W